ایمیل مدیر وبلاگ جهت ارتباط با استاد 

 

ostadneoman@gmail.com

آدرس وبسایت دوستان ولی هیچ مسئولیتی این وبسایت

برای ما ندارد  http://ostadbinamm.blogfa.com


 

نوشته شده توسط یهودی در چهارشنبه ششم شهریور 1392 ساعت 18:16 موضوع | لینک ثابت


طلسم احضار محبت قوی! جهت کشاندن طرف مقابله به طرف خودتان


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 21:9 موضوع | لینک ثابت


طلسم احضار محبت قوی مطلوب 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 21:6 موضوع | لینک ثابت


طلسم قوی احضار محبت 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 21:1 موضوع | لینک ثابت


طلسم قوی محبت 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:59 موضوع | لینک ثابت


طلسم قوی محبت واسیر کردن معشوقه به عاشق 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:56 موضوع | لینک ثابت


طلسم قوی محبت چهار ظلع 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:54 موضوع | لینک ثابت


طلسم شرف شمس بر روی انگشتر 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:51 موضوع | لینک ثابت


 باطل السحر قوی قوی 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:50 موضوع | لینک ثابت


برای دفع بیماری صرع واعصاب 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:49 موضوع | لینک ثابت


طلسم برای تقویت بینایی


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:45 موضوع | لینک ثابت


طلسم محبت قوی 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:44 موضوع | لینک ثابت


طلسم گشایش کار


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:42 موضوع | لینک ثابت


برای زیبا بودن بچه زن باردار


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:39 موضوع | لینک ثابت


باطل السحر قوی 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:37 موضوع | لینک ثابت


دعای گشایش کار 


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 20:20 موضوع | لینک ثابت


دوستان عزیز

بعضی چیزهارو در مورد اجنه مینویسند که اصلا نهتنها واقعیت نداره بلکه

توهمه ! سعی کنیم واقعیتو بگیم و به میل ودر خواست مشتری حرف نزنیم چون مردم را از

اعتقادات خود دور میکنیم وحتی به خدا هم بی اعتماد میشند و هر گونه کار برای بی اعتماد

وبی اعتقاد کردن مردم به خدا گناه بزرگ است و نا بخشودنی است ( نئومان)


 

نوشته شده توسط یهودی در شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ساعت 13:4 موضوع | لینک ثابت


تلسم قوی محبت سوزاندنی جهود یهودی


برچسب‌ها: تلسم قوی محبت سوزاندنی جهود یهودی


 

نوشته شده توسط یهودی در چهارشنبه ششم شهریور 1392 ساعت 18:21 موضوع | لینک ثابت


دعاوتلسم سوزاندنی گشایش بخت وپیدا شدن خواستگار


برچسب‌ها: دعاوتلسم سوزاندنی گشایش بخت وپیدا شدن خواستگار


 

نوشته شده توسط یهودی در چهارشنبه ششم شهریور 1392 ساعت 18:20 موضوع | لینک ثابت


دعای گشایش بخت وکار وتلسم محبت واحضار محبت وتلسم دفع دشمن تلسم دفع همزاد وجن وپری وتلسم عزت واحترم وتلسم حصار جهت ایمن بودن از سحر وجادو وفروش مهره مار ومهره سلیمانی اصل وناموس کفتار نر وماده پوست وناف اهووتلسمهای دیگر ووسایل دیگر دعانویسی واحضار


برچسب‌ها: دعای گشایش بخت وکار وتلسم محبت واحضار محبت وتلسم د


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 18:33 موضوع | لینک ثابت


ناموس کفتار جهت جذب وعاشق کردن همه مردم ومعشوق به خود

عکس


برچسب‌ها: ناموس کفتار جهت جذب وعاشق کردن همه مردم ومعشوق به


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 18:32 موضوع | لینک ثابت


دیدن اجنه در خواببرچسب‌ها: دیدن اجنه در خواب


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 18:30 موضوع | لینک ثابت


تمرین ساده برای حرکت دادن اجسامبرچسب‌ها: تمرین ساده برای حرکت دادن اجسام


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 18:29 موضوع | لینک ثابت


تلسم قوی محبت واحضار محبت سوزاندنی جهود

تلسم را نوشته ومیسوزانید ولی باید ایام وشرایطش را بدانیدنگاره: ‏تلسم محبت جهود سوزاندنی ولی لازم به ذکر است که بدون اجازه دعانویسی نکنید وتوضیحات تلسم فوق العاده برای شعله ور کردن عشق در قلب طرف مقابل در حد ازدواج . این طلسم باید توسط شخص دعانویس نوشته شود چون کوچکترین اشتباهی در نوشتن آن خطرناک میباشد‏


برچسب‌ها: تلسم قوی محبت واحضار محبت سوزاندنی جهود


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 18:26 موضوع | لینک ثابت


دعا ودعا نویسی وتلسم بندی جهود وقوی


برچسب‌ها: دعا ودعا نویسی وتلسم بندی جهود وقوی


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 18:22 موضوع | لینک ثابت


مهره سلیمانی جهت جذب وگشایش کار وبخت

نگاره: ‏مهره سلیمانی برای بخت گشایی وکار گشایی ومحبت‏


برچسب‌ها: مهره سلیمانی جهت جذب وگشایش کار وبخت


 

نوشته شده توسط یهودی در جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 ساعت 12:24 موضوع | لینک ثابت


لوح معروف بلقیس (جهت جذب مطلوب از راه دور ومحبت شدید) البته با اجازه دعانویسی ودر ساعت مشتری نوشته ب

لوح معروف بلقیس (جهت جذب مطلوب از راه دور ومحبت شدید) البته با

 اجازه دعانویسی ودر ساعت مشتری نوشته بشهنگاره: ‏تلسم معروف بلقیس برای جذب وعاشق کردن معشوق تا حدی که لحظه ای ارام نگیرد ولی باید توسط دعانویسی که اجازه تلسم دارد نوشته شود‏


برچسب‌ها: لوح معروف بلقیس, جهت جذب مطلوب از راه دور ومحبت شدید, البته با اجازه دعانویسی ودر ساعت مشتری نوشته بشه


 

نوشته شده توسط یهودی در جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 ساعت 12:22 موضوع | لینک ثابت


تلسم معروف خریت (جهت خر کردن همسر وسوار شدن به روی آن )جهت تسخیر ومحبت شدید مطلوب

برروی لوح مسی نوشته در اتش گذارد (البته با اجازه دعانویسی وتلسم نویسی )در

 ساعت مشتری نوشته بشه نگاره: ‏تلسم معروف خریت  که زن میتواند شوهر خود را مثل کند وهمه جوره سوارش شود فقط توسط دعانویس در زمان مخصوص خود نوشته شود‏


برچسب‌ها: تلسم معروف خریت جهت محبت شدید مطلوب


 

نوشته شده توسط یهودی در جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 ساعت 12:20 موضوع | لینک ثابت


تلسم باطل السحر قوی (البته باید اجازه دعانویسی وتلسم نویسی داشته باشید)

نگاره: ‏باطل السحر قوی باید توسط کسی که اجازه دعا دارد نوشته بشه‏نوشته با زعفران

 وگلاب بروی کاغذ یا در کاسه چینی وبا آب تلسم غسل کند


برچسب‌ها: باطل السحر قوی


 

نوشته شده توسط یهودی در جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 ساعت 12:16 موضوع | لینک ثابت


تلسم کارگشایی ورزق وروزی

نگاره: ‏تلسم جهود رزق وروزی وبرکت کیسه وگشایش کار‏تل


 

نوشته شده توسط یهودی در پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 ساعت 20:6 موضوع | لینک ثابت